Главная » Ваш юрист » Взять онлайн кредит в Украине на карту

Взять онлайн кредит в Украине на карту

Наш сайт – это бесплатный сервис по подбору наилучшего варианта получения кредита. Используя его вы сможете быстро решить свои финансовые вопросы, затратив минимум своего личного времени.
© 2011 – 2018 все права защищены kreditvsebanki.com

Вводя свои данные на сайте kreditvsebanki.com путем заполнения полей заявки на кредит, Вы (Заявитель) подтверждаете и признаете, что прочитали изложенные ниже условия обработки Ваших данных, указываемых Вами в полях заявки на займ и выражаете согласие с такими условиями без оговорок и ограничений. Под персональными данными подразумевается информация, относящаяся к субъекту персональных данных, в частности фамилия, имя и отчество, контактные реквизиты (телефон) и иные данные, относимые Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» к категории персональных данных.

Направление информации через сайт kreditvsebanki.com означает Ваше согласие на передачу третьим лицам и обработку предоставляемых персональных данных в объеме, в котором они были представлены в заявке на кредит, в порядке и на условиях, определенных законом «О персональных данных» любым способом: ручным или с использованием технических средств. Целью обработки персональных данных является оказание услуг Заявителю, а также информирование об оказываемых услугах по средствам телефонной связи партнерами kredit-na-vse.ru

Заявитель выражает свое согласие на получение от kreditvsebanki.com и третьих лиц, имеющих договорные отношение, рекламной информации по услугам посредством использования почтовой, телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи, электронных и других средств связи.

Указанное согласие действует бессрочно с момента предоставления данных и может быть отозвано Заявителем путем подачи письменного заявления на электронный адрес [email protected], с указанием данных, определенных ст. 14 Закона «О персональных данных», после чего персональные данные будут уничтожены в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты поступления такого заявления.

Я даю свою згоду ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ЛІНКПРОФІТ УКРАЇНА” (місцезнаходження: 03022, м. Київ, провулок Жуковського, будинок 15, корпус 3) (далі — Товариство) на обробку моїх персональних даних прізвище, ім’я, по батькові, стать, місце народження, дата народження, паспортні дані (серія, номер, орган, що видав документ, код підрозділу, дата видачі документа), адреса реєстрації, фактична адреса, відомості про освіту, місце роботи, посаду, відомості про наявність прострочень в погашенні кредитних зобов’язань, контактні дані (номер телефону, адреса електронної пошти), розмір середньомісячного доходу, стаж роботи, сімейний стан, наявність дітей з метою сприяння в наданні Користувачам, рекламно-інформаційних послуг в мережі інтернет, а також за допомогою електронної пошти (email), sms повідомлень і телефонних дзвінків, месенджерів: телеграм, скайп, вотсап. Я підверджую, що ознайомлений та згоден з Політикою конфіденційності інформації ТОВ “ЛІНКПРОФІТ УКРАЇНА”. Обробка моїх персональних може включати сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем1. Я даю свою згоду ТОВ “ЛІНКПРОФІТ УКРАЇНА” на перевірку зазначеної мною інформації та не заперечую проти її передачі без необхідності додаткового повідомлення чи узгодження зі мною наміру такої передачі третім особам. Підтверджую, що згода на обробку моїх персональних даних є безумовною, безвідкличною та не обмежена строком дії. Мені відомо про мої права, як суб’єкта персональних даних відповідно до Закону. Не заперечую щодо перевірки інформації у відповідних бюро кредитних історій з метою з’ясування відомостей, які стосуються виконання мною взятих на себе зобов’язань по договорам (в т.ч. кредитним), у випадку наявності таких, тим самим розуміючи що об’єм інформації, яка буде перевірятися, може включати в себе інформацію, яка стосується банківської таємниці, і з’ясування якої буде такою, яка буде повною та достатньою для розуміння мого соціального, майнового стану, платоспроможності та несення можливої подальшої майнової відповідальності, у випадку її необхідності. Дана згода діє з моменту підписання та до закінчення строків зберігання даної інформації, що визначаються відповідно до законодавства України або відповідно до ч. 11 ст. 8 Закону України “Про захист персональних даних” до відкликання згоди на обробку персональних даних.

Наша команда приділяє підвищену увагу забезпеченню захисту обробки персональних даних користувачів сервісів партнерської мережі. Ми робимо все можливе, для того, щоб наші Користувачі могли бути впевненими, що їхня особиста інформація знаходиться під надійним захистом. Політика конфіденційності персональної інформації (далі – Політика) діє відносно всієї інформації, яку ТОВ «ЛІНКПРОФІТ УКРАЇНА» (далі – Партнерська мережа), можуть отримати про Користувача під час використання будь-якого з сайтів, сервісів або послуг Партнерської мережі і в ході виконання Партнерської мережею угод і договорів з Користувачем. Під користувачем розглядаються як користувачі сервісів Партнерської мережею, так і фізичні особи, яким надається сприяння в наданні послуг партнерів. Згода Користувача з Політикою, висловлена ним в рамках відносин з однією з перерахованих осіб, поширюється на всі інші перераховані особи. Переходячи на офіційний сайт і / або використовуючи сервіси Партнерської мережі, ви підтверджуєте, що ознайомилися з положеннями Політики в даній редакції і згодні з її умовами та надаєте згоду на обробку ваших персональних даних (відомостей та сукупностей відомостей) відповідно до чинного законодавства України, а саме на збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем. У зв\’язку з цим, переконливо просимо Вас уважно вивчити цей документ і в разі незгоди з будь-яким його положенням або за відсутності бажання передавати нам будь-яку інформацію, негайно припинити використання офіційного сайту і / або сервісів Партнерської мережі.
ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ КОРИСТУВАЧА, ЯКІ МИ ОБРОБЛЯЄМО
В рамках цієї Політики та Законом України “Про захист персональних даних” під “персональними даними Користувача” розуміються:
• Персональні дані, які Користувач надає про себе самостійно при реєстрації або в процесі використання сервісів. Обов\’язкова для надання сервісів інформація позначена спеціальним чином. Інша інформація надається Користувачем на його розсуд.
• Дані, які автоматично передаються сервісів в процесі їх використання за допомогою встановленого на пристрої Користувача програмного забезпечення, в тому числі IP-адреса, дані файлів cookie, інформація про браузер Користувача (або іншої програми, за допомогою якої здійснюється доступ до сервісів), технічні характеристики обладнання і програмного забезпечення, що використовуються Користувачем, дата і час доступу до сервісів, адреси запитуваних сторінок і інша подібна інформація.
• Інші персональні дані, обробка яких передбачена умовами використання окремих сервісів. Партнерська мережа не контролює і не несе відповідальність за обробку інформації сайтами третіх осіб, на які Користувач може перейти по посиланнях, доступним на сайтах Партнерської мережі, в тому числі в результатах пошуку. Партнерська мережа виходить з того, що Користувач надає достовірні і достатні персональні дані і підтримує цю інформацію в актуальному стані.
МЕТА ТА ЦІЛІ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ КОРИСТУВАЧІВ
Ми збираємо і зберігаємо тільки ті персональні дані, які необхідні для надання сервісів або виконання угод і договорів з Користувачем, за винятком випадків, коли законодавством передбачено обов\’язкове зберігання персональних даних протягом визначеного законом терміну. Персональні дані Користувача ми обробляємо в цілях надання Користувачеві послуг, надання яких є безпосереднім призначенням сервісів Партнерської мережі і передбачених угодами і договорами з Користувачем, в тому числі:
• для ідентифікації користувачів в рамках сервісів, угод і договорів з партнерською мережею;
• для надання Користувачеві сервісів і виконання угод і договорів;
• для здійснення зв\’язку з Користувачем, в тому числі напрямок повідомлень, запитів та інформації, що стосуються використання сервісів, виконання угод і договорів, а також обробка запитів і заявок від Користувача;
• для поліпшення якості сервісів, зручності їх використання, розробки нових сервісів.
ПРИНЦИПИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ СУСПІЛЬСТВОМ
Обробка персональних даних Партнерської мережею здійснюється на основі принципів:
• законності і справедливості цілей і способів обробки персональних даних;
• відповідності цілей обробки персональних даних законним цілям, заздалегідь
визначеним і заявленим при зборі персональних даних, а також повноважень Партнерської мережі;
• відповідності обсягу і змісту оброблюваних персональних даних, способів обробки персональних даних цілям обробки персональних даних;
• точності персональних даних, їх достатності для цілей обробки, неприпустимість обробки персональних даних, надлишкових по відношенню до цілей, заявленим при зборі персональних даних;
• неприпустимість об\’єднання створених для несумісності між собою цілей баз даних, що містять персональні дані;
• зберігання персональних даних в формі, що дозволяє визначити суб\’єкта персональних даних, не довше ніж цього вимагають цілі обробки персональних даних або чинне законодавство України, договір, стороною якого, вигодонабувачем або поручителем за яким є суб\’єкт персональних даних.
• знищення персональних даних після досягнення цілей їх обробки, в разі втрати необхідності в досягненні цілей обробки або після закінчення терміну зберігання , встановленого чинним законодавством України, договором, стороною якого, вигодонабувачем або поручителем за яким є суб\’єкт персональних даних. Обробка персональних даних Товариством здійснюється шляхом збору, запису, систематизації, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміни), вилучення, використання, передачі (надання, доступу), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.
УМОВИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ КОРИСТУВАЧІВ
Обробка персональних даних Партнерською мережею допускається в наступних випадках:
• обробка персональних даних здійснюється виключно за згодою Користувача у встановленому чинним законодавством України порядку, а саме відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”;
• обробка персональних даних необхідна для забезпечення можливості захисту прав і законних інтересів Партнерської мережі або третіх осіб;
• обробка персональних даних необхідна для виконання договору або угоди з Користувачем;
• здійснюється обробка персональних даних, що підлягають опублікуванню або обов\’язковому оприлюдненню відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”. Партнерська мережа не розкриває персональні дані третім особам без згоди суб\’єкта персональних даних. Виняток становлять випадки, коли вчинення дій по розкриттю персональних даних передбачено чинним законодавством України, міститься у вимозі органу державної влади, пов\’язане із захистом прав і законних інтересів Партнерської мережі. Передача персональних даних користувачів на обробку третім особам проводиться за згодою Користувача, якщо інше не передбачено чинним законодавством України, на підставі укладеного з третьою стороною договору (доручення на обробку персональних даних). У дорученні Партнерська мережа визначає цілі обробки і перелік дій з персональними даними Користувача, які можуть бути вчинені особою, якій доручена обробка персональних даних. Крім того встановлюється обов\’язок третьої особи забезпечити конфіденційність і безпеку персональних даних при їх обробці в Відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”. Партнерська мережа може розмістити в сервісах лічильники, які використовуються для аналізу cookie файлів, для збору і обробки статистичних даних про використання сервісів, і забезпечення працездатності сервісів в цілому або їх окремих функцій зокрема. Устаткування і програмне забезпечення, що використовуються Користувачем для відвідування сайтів в мережі інтернет, можуть мати функцію заборони використання файлів cookie, і видалення раніше отриманих файлів cookie. Партнерська мережа визначає структуру файлу cookie, параметри роботи лічильників і може змінювати їх без попереднього повідомлення Користувача.
ПРАВА КОРИСТУВАЧІВ
Відповідно до положень даної політики та ст. 8 Закону України “Про захист персональних даних” Користувач має право на отримання інформації, що стосується обробки Партнерської мережею його персональних даних, в тому числі містить:
• підтвердження факту обробки персональних даних Партнерської мережею;
• правові підстави та мету обробки персональних даних;
• цілі та застосовувані Партнерською мережею способи обробки персональних даних;
• найменування та місцезнаходження організацій, що належать до Партнерської мережі, відомості про осіб (за винятком працівників Партнерської мережі), які мають доступ до персональних даних або яким можуть бути розкриті персональні дані на підставі Закон
у України “Про захист персональних даних”;
• про оброблювані персональні дані, що відносяться до відповідного Користувачева, джерело їх отримання, якщо інший порядок подання таких даних не передбачене чинним законодавством України;
• терміни обробки персональних даних, в тому числі терміни їх зберігання;
• порядок здійснення суб\’єктом персональних даних прав, передбачених Законом України “Про захит персональних даних”;
• інформацію про здійснену передачу даних;
• найменування або прізвище, ім\’я, по батькові та адреса особи, яка здійснює обробку персональних даних за дорученням Партнерської мережі, якщо обробка доручена або буде доручена такій особі;
• про зміну, видалення чи знищення персональних даних або обмеження доступу до них, відповідно до ч. 3 ст. 21 Закону України “Про захист персональних даних”, володілець персональних даних протягом десяти робочих днів повідомляє суб\’єкта персональних даних, а також суб\’єктів відносин, пов\’язаних із персональними даними, яким ці дані було передано;
• інші відомості, передбачені чинним законодавством України. Партнерська мережа надає зазначену інформацію на підставі відповідної письмової заяви Користувача, спрямованої на поштову адресу Партнерської мережі. Заява повинна містити номер основного документа, що посвідчує особу Користувача, відомості про дату видачі зазначеного документа й орган, що його видав, відомості, що підтверджують наявність договірних відносин Користувача з Партнерською мережею (номер договору, дата укладення договору, умовне словесне позначення і (або) інші відомості ), або відомості, іншим чином підтверджують факт обробки персональних даних Партнерською мережею, підпис Користувача. Партнерська мережа зобов\’язується повідомити Користувачу інформацію про наявність його персональних даних протягом тридцяти днів з дати отримання заяви. Користувач має право вимагати від Партнерської мережі уточнення його персональних даних, їх блокування або знищення в разі, якщо ПДН є неповними, застарілими, неточними, незаконно отриманими або не є необхідними для заявленої мети обробки, а також вживати передбачених законом заходів для захисту своїх прав. Якщо Користувач вважає, що Партнерська мережа здійснює обробку його персональних даних з порушенням вимог чинного законодавства України або іншим чином порушує його права і свободи, Користувач має право оскаржити дії або бездіяльність Партнерської мережі . Право Користувача на доступ до його персональних даних може бути обмежено відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”.
ЗАХОДИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ КОРИСТУВАЧА
Партнерська мережа приймає на себе зобов\’язання обробляти персональні дані Користувача відповідно до найвищих стандартів інформаційної безпеки. Ми застосовуємо необхідні і достатні заходи для забезпечення конфіденційності персональних даних Користувача і їх захисту від неправомірного або випадкового доступу, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій третіх осіб. Для забезпечення безпеки персональних даних користувачів ми приймаєм організаційні і технічні заходи, що включають в тому числі:
• призначення особи, відповідальної за організацію обробки персональних даних, визначення його функцій і повноважень;
• призначення особи, відповідальної за забезпечення безпеки персональних даних, визначення її функцій і повноважень;
• розробка та підтримка актуальності комплекту внутрішніх нормативних документів щодо обробки та захисту персональних даних;
• проведення оцінки шкоди, яка може бути заподіяна Користувачеві в разі порушення Закону України “Про захист персональних даних”, а також співвідношення зазначеної шкоди з прийнятими заходами щодо забезпечення безпеки персональних даних;
• ознайомлення працівників Партнерської мережі, які безпосередньо здійснюють обробку персональних даних, з положеннями чинного законодавства України і внутрішніх нормативних документів щодо обробки та захисту персональних даних, періодичне навчання з питань обробки та захисту персональних даних;
• визначення загроз безпеці персональних даних при їх обробці;
• облік працівників, допущених до обробки персональних даних;
• облік матеріальних носіїв персональних даних;
• застосування технічних засобів захисту інформації;
• періодичний внутрішній контроль, а також зовнішній аудит відповідності обробки
персональних даних вимогам чинного законодавства України і прийнятих відповідно до нього нормативно-правовими актами;
• виявлення фактів несанкціонованого доступу до персональних даних;
• встановлення правил доступу до персональних даних;
• контроль за прийнятими заходами щодо забезпечення безпеки персональних даних. Партнерська мережа не несе відповідальності, якщо персональні дані стали відомі необмеженому колу осіб з вини самого Користувача.
ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
Партнерська мережа має право вносити зміни в справжню Політику щодо обробки персональних даних. При внесенні змін до актуальної редакції вказується дата останнього оновлення. Нова редакція Політики вступає в силу з моменту її розміщення, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики. У разі якщо після прочитання цієї Політики щодо обробки персональних даних у вас залишилися які-небудь питання щодо того яку інформацію про Користувачів партнерської мережі ми обробляємо, для яких цілей і яким чином захищаємо, просимо надсилати свої запитання на адресу електронної пошти: ________________. Всі ваші звернення будуть в найкоротші терміни розглянуті співробітниками служби підтримки партнерської мережі. Ви також можете використовувати вказану адресу електронної пошти для направлення повідомлень з проханням змінити або видалити з партнерської мережі будь-яку відноситься до вас інформацію, або припинити свою подальшу участь в партнерській мережі .

О admin

x

Check Also

Ипотека в Сургутнефтегазбанке – условия и как оформить

Сургутнефтегазбанк (СНГБ) принадлежит одноименной газо- и нефтедобывающий компании. Финансовое учреждение занимает лидирует по всем показателям у себя в регионе и является флагманом среди местных банков. Неплохо СНГБ проявил себя и ...

Бинбанк карты кредитные

Бинбанк карты кредитные: условия и процентная ставка В последнее время возрастает количество людей, обращающихся в банки за оформлением кредитной карточки. Бесспорно, пластиковая карта, которая является доступом к кредитной линии, намного ...

Кредитование юридических лиц в Сбербанке: виды и условия кредитов в Сбербанке для юр лиц

Сбербанк кредит для юридических лиц процентная ставка Как происходит оформление кредита для юридических лиц Стоит отметить, что процесс оформления напрямую зависит от действующей кредитной программы, но Сбербанк России установил примерную ...

Какие банки делают рефинансирование кредитных карт в 2018 году?

Рефинансированием кредитных карт занимаются многие банки. Зная условия, на которых они готовы решить проблему, легко выбрать и подсчитать. Беря кредит, кредитную карту, человек со временем может заметить, что условия погашения ...

Понятие и виды залога в гражданском праве

Залог – это способ обеспечения исполнения определенного обязательства, которое возложено на физическое или юридическое лицо. Видами залога являются отличающиеся условиями распоряжения имуществом методы регулирования подобных правовых отношений. Известно, что институт ...

Россельхозбанк: заявка на потребительский кредит физическим лицам без справок – ответ сразу

Как мы уже упоминали, РоссельхозБанк — надёжная организация, ориентирующаяся на кредиты малому, среднему и крупному бизнесу, но тем не менее остающаяся мультифункциональной кредитной организацией. Постараемся объяснить, почему оставить заявку на ...

Россельхозбанк: потребительский кредит, процентная ставка в 2018 году

Россельхозбанк: процентные ставки по потребительским кредитам в 2018 году Россельхозбанк проводит достаточно активную политику на рынке потребительских займов. Размер кредитного портфеля этого финучреждения на 1 марта текущего года составил 299 ...

Челиндбанк – рейтинг, отзывы, адрес, официальный сайт, номера телефонов горячей линии в Магнитогорске

Отделения и банкоматы Челиндбанк в Магнитогорске на карте 16.03.2018 Челиндбанк уменьшил процентную ставку по потребительским кредитам 20.12.2017 Челиндбанк подключил карты «Мир» к платежному сервису Samsung Pay 14.11.2017 Челиндбанк предлагает ипотечные ...

Челиндбанк – рейтинг, отзывы, адрес, официальный сайт, номера телефонов горячей линии в Озерске

Отделения и банкоматы Челиндбанк в Озерске (Челябинская обл.) на карте 16.03.2018 Челиндбанк уменьшил процентную ставку по потребительским кредитам 20.12.2017 Челиндбанк подключил карты «Мир» к платежному сервису Samsung Pay 14.11.2017 Челиндбанк ...

Банк Центр Инвест кредит наличными

Каждый потенциальный заемщик стремиться найти кредитную программу с наиболее оптимальными условиями. Банк Центр Инвест реагирует на потребности клиентов и стремится предоставить им наиболее выгодные условия кредитования. Банк Центр Инвест – ...

Челиндбанк ипотека

ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» входит в перечень кредитных организаций, уполномоченных на предоставление гарантий в соответствии с требованиями закона 44-ФЗ. от 300 000 Р С целью приобретения нового или поддержанного автотранспорта на личные ...

Как купить автомобиль: б/у

Как выбрать и купить автомобиль? Разбираемся в нюансах По данным Белстата, в 2017 году у белорусов в личном пользовании было зарегистрировано почти 3 миллиона легковых автомобилей. Это означает, что в ...

Челиндбанк – Потребительский кредит

Путешествие Ремонт Техника Здоровье Жилье Авто Образование Событие Путешествие в космос Вы можете получить скидку 0,5% 2 от годовой процентной ставки при условии наличия действующей кредитной карты ПАО «ЧЕЛИНДБАНК». Кредитная ...

Челиндбанк: рейтинг, справка, адреса головного офиса и официального сайта, телефоны, горячая линия

ПАО «Челиндбанк» — один из крупнейших финансовых институтов Челябинской области, стабильно входит в топ-150 крупнейших банков России. Сосредоточен преимущественно на розничном бизнесе, имеет достаточно разветвленную сеть подразделений в Челябинской области. ...

Челиндбанк – рейтинг, отзывы, адрес, официальный сайт, номера телефонов горячей линии в Челябинске

Отделения и банкоматы Челиндбанк в Челябинске на карте 16.03.2018 Челиндбанк уменьшил процентную ставку по потребительским кредитам 20.12.2017 Челиндбанк подключил карты «Мир» к платежному сервису Samsung Pay 14.11.2017 Челиндбанк предлагает ипотечные ...

Проверить штрафы ГИБДД по номеру автомобиля в 2019 году

В этом году ГИБДД запустило в работу сервис, по которому каждый собственник машины может в течение только нескольких минут может узнать о числящихся за автомобилем штрафах. Чтобы получить нужную информацию, ...

Ипотека в Челябинске

Вы можете выбрать: Дифференцированный – размер ежемесячного платежа по кредиту постепенно снижается к концу срока кредитования, проценты насчитываются на остаток долга. Выгода – меньше сумма переплаты по кредиту. Аннуитетный – ...

Ипотека с материнским капиталом: на квартиру, дом

Подать заявку Кредит “Материнский капитал” предоставляется на приобретение жилой недвижимости с использованием средств материнского капитала ЗАЩИТИТЕ СВОИ ДЕНЬГИ ОТ ОБЕСЦЕНИВАНИЯ. НЕ ОТКЛАДЫВАЙТЕ МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ «НА ПОТОМ»! ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ ИМ СЕГОДНЯ. На ...

Возврат неисправного товара по гарантии

Как сделать возврат неисправного товара по гарантии? Случается так, что приобретенный товар имеет брак (дефект) или не соответствует заявленным к нему требованиям. Многие закрывают глаза на данный факт, несмотря на ...

Какой банк выбрать для ипотеки? Самые лучшие ипотечные банки

Как выбрать банк для ипотеки? Подбор ипотечного кредита с наилучшими условиями Самым популярным способом приобретения недвижимости все еще остается ипотечное кредитования. Это выгодная сделка, позволяющая Вам сразу заселиться в новую ...

Рейтинг негосударственных пенсионных фондов в России в 2019 году – список фондов

Чем раньше человек начнет вносить определенные отчисления из своего дохода, тем больше вероятность у него рассчитывать на достойную старость. В идеале сотрудничество следует начать уже тогда, когда только человек начинает ...

Яндекс.Метрика